Как да следим чужди камери

Много просто. Тръсете в гугъл:

1. inurl:”ViewerFrame?Mode=
2. intitle:Axis 2400 video server
3. inurl:/view.shtml
4. intitle:”Live View / — AXIS” | inurl:view/view.shtml^
5. inurl:ViewerFrame?Mode=
6. inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
7. inurl:axis-cgi/jpg
8. inurl:axis-cgi/mjpg (motion-JPEG)
9. inurl:view/indexFrame.shtml
10. inurl:view/index.shtml
11. inurl:view/view.shtml
12. liveapplet
13. intitle:”live view” intitle:axis
14. intitle:liveapplet
15. allintitle:”Network Camera NetworkCamera”
16. intitle:axis intitle:”video server”
17. intitle:liveapplet inurl:LvAppl
18. intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
19. intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
20. intitle:”Live View / — AXIS”
21. intitle:”Live View / — AXIS 206M”
22. intitle:”Live View / — AXIS 206W”
23. intitle:”Live View / — AXIS 210″
24. inurl:indexFrame.shtml Axis
25. inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion”
26. intitle:start inurl:cgistart
27. intitle:”WJ-NT104 Main Page”
28. intext:”MOBOTIX M1″ intext:”Open Menu”
29. intext:”MOBOTIX M10″ intext:”Open Menu”
30. intext:”MOBOTIX D10″ intext:”Open Menu”
31. intitle:snc-z20 inurl:home/
32. intitle:snc-cs3 inurl:home/
33. intitle:snc-rz30 inurl:home/
34. intitle:”sony network camera snc-p1″
35. intitle:”sony network camera snc-m1″
36. site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com
37. intitle:”Toshiba Network Camera” user login
38. intitle:”netcam live image”
39. intitle:”i-Catcher Console — Web Monitor”

Английски / Български

Stop looking during the window  –  Престанете да гледате през прозореца
Tighten yourself!               –  Стегни се
Don’t explain yourself much-much but sit to work.  –  Не се обяснявай много-много, ами сядай да работиш
Aman of you, be!                –  Аман от теб, бе!
I’ll kill you on place!         –  Ще те убия на място
Sweep your rags!                –  Омитай си парцалите!
Drive to go!                    –  Карай да върви
Realize yourself                –  Осъзнай се
Old Buddy Boris                 –  Бай Борис
Suck my duck!                   –  Лапни’ ми патката!
Bigger Brother Iliya            –  Бачо Илия
Bigger Sister Penka             –  Кака Пенка
Now I’ll ajar you               –  Сега ще те открехна
In the circle of the joke       –  В кръга на шегата
Dog drags – no tracks           –  Куче влаче – диря няма
I feel up-down                  –  Чувствам се горе-долу
To cucumber grower – cucumbers  –  На краставичар – краставици
Let’s rise our hammers          –  Да си вдигаме чуковете /чукалата/
Look at your business, if you love  –  Гледай си работата, ако обичаш
Not to be, don’t say!           –  Сакън, не думай!
Yes-yes, how no!                –  Да-да, как не!
I’m not from yesterday          –  Не съм вчерашен
His   mother old!               –  Майка му стара!
Psychoduck                      –  Психопатка
Tango & Cash (the movie)        –  танго’ (танцът) и пари в брой
Stand up, stand up, Balkan Superman  –  Стани, стани, юнак балкански
She, the ours, has seen herself –  Тя нашата се е видяла…
Either the camel, either the camel driver  –  Я камилата, я камиларя
She became what she became      –  Стана тя каквато стана
The horse went into the river   –  Уйде коня у реката
Be alive and healthy!           –  Да си жив и здрав!
Here you are, bride, the day of Spas  –  Те ти булка Спасовден
It’s another                    –  Друго си е
She became one – not to be of your business, remove, remove  –  Тя стана една – да не ти е работа, мани, мани
Wait horse for green grass      –  Трай коньо за зелена трева
Let’s pick up the pigeons       –  Да вдигаме гълъбите
From me to pass                 –  От мен да мине
Fast bitch, blind bears         –  Бързата кучка слепи ги ражда
Hungry bear does not play boogie-boogie  –  Гладна мечка хоро не играе
United company mountain lifts   –  Сговорна дружина планина повдига
Your grand mommy’s bushes       –  Бабините ти трънкини
Stay cool granny for beauty     –  Трай, бабо, за хубост
I’ll light your butter          –  Ще ти светя маслото
He tied a can on me             –  Върза ми тенекия
A devil on a monkey             –  Дявол на магаре
Man from the Big Good-Morning   –  Човек от голямото доброутро
Yes but no                      –  Да, ама не!
like a pissed-on geranium       –  като препикано мушкато
Hope on, Pena                   –  Надай се Пено
Ass ruins a head                –  Гъз глава затрива
On a cuckoo’s summer            –  На куково лято
Half-mouthedly                  –  С половин уста
Hat on stick                    –  Шапка на тояга
Let fun be                      –  Майтап да става
Uncle’s red-pumpkinies          –  Чичовите червенотиквеничковчета
Gross yokel’s behaviour         –  Груба селска проява
Early awoken chicken early sings-  Рано пиле рано пее
The clever crow – with the two legs  –  Хитрата сврака – с двата крака
Insulted Petko empty bag brings –  Сърдит Петко празна му торбата
Sweet word iron door opens      –  Сладка дума железни врата отваря
If you had been sitting calm, you wouldn’t have seen miracle  –  Да би мирно седяло не би чудо видяло
Ass knows two and two hundred   –  Гъз знае две и двеста
Where are you loosing yourself? –  Къде се губиш?
Duck with the ducks!            –  Патка с патката ти
Stupid like a corner            –  Тъп като ръб
A word said – a stone thrown    –  Казана дума – хвърлен камък
Don’t look like a calf in a trai-  Не гледай като теле в железница
So will be she                  –  Тъй ше е тя…