iPhone root парола

Ако сте се чудили някога за паролата на iPhone-а си. Вързвате се през ssh протокол и както следва:

username: root
password: alpine

Логвате се в телефона и цъкате на воля 🙂

Използване на SCP пример

За да изпратите файл:
$ scp ./file username@domain.com:

За да изпратите директория:
$ scp -r ./dir username@domain.com:

За да копирате файл:
$ scp username@domain.com:~/dir/file .

За да копирате директория:
$ scp -r username@domain.com:~/dir .

За повече информация може да прочетете man(1) scp.

Unix Error Messages

From: ttt@ottawa (Tom Thomassen)

=================================cut here=================================== 
(% represents the csh, $ represents the bourne shell)

% "How poorly would you rate the Unix (so-called) user interface?
Unmatched ".

% rm congressional-ethics
rm: congressional-ethics nonexistent

% ar m God
ar: God does not exist

% [Where is Jimmy Hoffa?
Missing ].

% ^How did the sex change^ operation go?
Modifier failed.

% If I had a ( for every $ Congress spent, what would I have?
Too many ('s.

%make love
Make:  Don't know how to make love.  Stop.

% sleep with me
bad character

% got a light?
No match.

% man: why did you get a divorce?
man:: Too many arguments.

% ^What is saccharine?
Bad substitute.

% \(-
(-: Command not found.

% sh

$ PATH=pretending! /usr/ucb/which sense
no sense in pretending

$ drink <bottle; opener
bottle: cannot open
opener: not found

$ mkdir matter; cat >matter
matter: cannot create

Or, in a System V (att) universe:

$ cat "can of food"
cat: cannot open can of food

[13:44:55] -irc.smrad.net- Server Terminating. EraseR[eraser@CCCP.ru]

След почти 7-8 години работа. IRC.SMRAD.NET преустановява работа. Не виждам смисъл да продължавам да поддържам услуга която никой не ползва вече. Преди време сме събирали по 100-ина души онлайн, но тези времена отминаха. Радвам се че една услуга пусната на шега успя да просъществува толкова много време (7-8) години не са никак малко според мен.

R.I.P. IRC.SMRAD.NET