Kак да шпионираме чужда конзола – FreeBSD

Много просто 🙂

Първо трябва да компилираме “snp” модула, който се намира в “/usr/src/sys/modules/snp”

# cd /usr/src/sys/modules/snp/
# make && make install

След като го компилираме си избираме цел за шпиониране 🙂
# w
9:16PM up 98 days, 52 mins, 2 users, load averages: 0.08, 0.06, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE WHAT
eraser p0 old.smrad.net 9:06PM – w
eraser p1 old.smrad.net 9:16PM – -bash (bash)

Като изберем цел, просто правим:

# watch p1