NtLanSec.exe

Днес получихме десетки обаждания в офиса с оплаквания от сорта на “имам скайп, но не ми зареждат страниците”. Малко по – рано през деня пък колегите бяха докарали един компютър със същия проблем да го прегледаме и да разберем от какво може да е това. Съответно установихме че проблема се дължи на един процес “NtLanSec.exe”, веднага след като го killnet-нете от Task Manager-а, проблема със зареждането на страници се оправя. За съжеления доколкото успяхме да изровим от google, троянеца/вируса е на няколко дена мисля че на 22.11.2008 се е появил за 1-ви път и няма почти никаква информация за сега.
Ако и вие сте се сблъскали с проблема “имам скайп, но не ми зареждат страници”, проверете в Task Manager-а дали имате процест с името “NtLanSec.exe”, убийте го и след това влезте “start->run->msconfig->ok”, намерете таба “Startup” и махнете отметката на процеса със същото име (NtLanSec.exe). Дайте “ОК” и рестартирайте компютъра.
Това е тъпо като цяло, но за сега друго и по – бързо решение не сме измислили, пък и това дейтста 🙂

Update 19:23:
За сега само Avira AntiVir го чисти.
Може да си я изтеглите от: http://www.free-av.com/. Безплатна за персонално ползване.

Update 01.12.2008 – 20:27:
Nod32 също чисти вируса. Ъпдейтвате дефинициите до последно влизате в “Safe mode” и чистите.
Като цяло най – сигурно е да ползвате Service Pack 3 и последните кръпки от microsoft.
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-067.mspx

Полезни команди с NETSH – Network Services Shell

Reset Internet Protocol (TCP/IP)

Ако поради някаква причина сте били заразени с някакви боклуци и tcp/ip прокола Ви се е прецакал, опитайте следната команда в command prompt (start->run->cmd->ok):

netsh int ip reset
или
netsh int ip reset C:\tcplog.txt – ако искате да логнете output-а и да видите с подробности какво се е случило. Ще бъде записан лог файл в C:\tcplog.txt

Аналогично ако Ви се е прецакал winsock-а:

netsh winsock reset catalog

Премахване на биос парола

Един стар и изпитан метод. С новите биоси (визирам тези след 2003-4г.) може и да не мине номера, но все пак ако ви попаден някой тъп и стар компютър това е начина. Помагало ми е не веднъж и два…

Влизате под MS-DOS:

C:\>DEBUG (enter)
– o 70 2E (enter)
– o 71 FF (enter)
– q        (Save & Quits to DOS)

Навсякъде където пише ентер, натискате ентер 🙂 хахаха

An A-Z Index of the Windows XP command line

  ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file
  ARP   Address Resolution Protocol
 ~ ASSOC  Change file extension associations
  ASSOCIAT One step file association
  AT    Schedule a command to run at a later time
  ATTRIB  Change file attributes
b
  BOOTCFG Edit Windows boot settings
  BROWSTAT Get domain, browser and PDC info
c
  CACLS  Change file permissions
 ~ CALL   Call one batch program from another
 ~ CD    Change Directory - move to a specific Folder
  CHANGE  Change Terminal Server Session properties
  CHKDSK  Check Disk - check and repair disk problems
  CHKNTFS Check the NTFS file system
  CHOICE  Accept keyboard input to a batch file
  CIPHER  Encrypt or Decrypt files/folders
  CleanMgr Automated cleanup of Temp files, recycle bin
  CLEARMEM Clear memory leaks
  CLIP   Copy STDIN to the Windows clipboard.
 ~ CLS   Clear the screen
  CLUSTER Windows Clustering
  CMD   Start a new CMD shell
 ~ COLOR  Change colors of the CMD window
  COMP   Compare the contents of two files or sets of files
  COMPACT Compress files or folders on an NTFS partition
  COMPRESS Compress individual files on an NTFS partition
  CON2PRT Connect or disconnect a Printer
  CONVERT Convert a FAT drive to NTFS.
 ~ COPY   Copy one or more files to another location
  CSCcmd  Client-side caching (Offline Files)
  CSVDE  Import or Export Active Directory data 
d
 ~ DATE   Display or set the date
  Dcomcnfg DCOM Configuration Utility
  DEFRAG  Defragment hard drive
 ~ DEL   Delete one or more files
  DELPROF Delete NT user profiles
  DELTREE Delete a folder and all subfolders
  DevCon  Device Manager Command Line Utility 
 ~ DIR   Display a list of files and folders
  DIRUSE  Display disk usage
  DISKCOMP Compare the contents of two floppy disks
  DISKCOPY Copy the contents of one floppy disk to another
  DISKPART Disk Administration
  DNSSTAT DNS Statistics
  DOSKEY  Edit command line, recall commands, and create macros
  DSADD  Add user (computer, group..) to active directory
  DSQUERY List items in active directory
  DSMOD  Modify user (computer, group..) in active directory
e
 ~ ECHO   Display message on screen
 ~ ENDLOCAL End localisation of environment changes in a batch file
 ~ ERASE  Delete one or more files
 ~ EXIT   Quit the current script/routine and set an errorlevel.
  EXPAND  Uncompress files
  EXTRACT Uncompress CAB files
f
  FC    Compare two files
  FIND   Search for a text string in a file
  FINDSTR Search for strings in files
 ~ FOR /F  Loop command: against a set of files
 ~ FOR /F  Loop command: against the results of another command
 ~ FOR   Loop command: all options Files, Directory, List
  FORFILES Batch process multiple files
  FORMAT  Format a disk
  FREEDISK Check free disk space (in bytes)
  FSUTIL  File and Volume utilities
  FTP   File Transfer Protocol
 ~ FTYPE  Display or modify file types used in file extension associations
g
  GLOBAL  Display membership of global groups
 ~ GOTO   Direct a batch program to jump to a labelled line
h
  HELP   Online Help
i
 ~ IF    Conditionally perform a command
  IFMEMBER Is the current user in an NT Workgroup
  IPCONFIG Configure IP
k
  KILL   Remove a program from memory
l
  LABEL  Edit a disk label
  LOCAL  Display membership of local groups
  LOGEVENT Write text to the NT event viewer.
  LOGOFF  Log a user off
  LOGTIME Log the date and time in a file
m
  MAPISEND Send email from the command line
  MBSAcli Baseline Security Analyzer. 
  MEM   Display memory usage
 ~ MD    Create new folders
  MKLINK  Create a symbolic link (linkd)
  MODE   Configure a system device
  MORE   Display output, one screen at a time
  MOUNTVOL Manage a volume mount point
 ~ MOVE   Move files from one folder to another
  MOVEUSER Move a user from one domain to another
  MSG   Send a message
  MSIEXEC Microsoft Windows Installer
  MSINFO  Windows NT diagnostics
  MSTSC  Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
  MUNGE  Find and Replace text within file(s)
  MV    Copy in-use files
n
  NET   Manage network resources
  NETDOM  Domain Manager
  NETSH  Configure network protocols
  NETSVC  Command-line Service Controller
  NBTSTAT Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)
  NETSTAT Display networking statistics (TCP/IP)
  NOW   Display the current Date and Time 
  NSLOOKUP Name server lookup
  NTBACKUP Backup folders to tape
  NTRIGHTS Edit user account rights
p
 ~ PATH   Display or set a search path for executable files
  PATHPING Trace route plus network latency and packet loss
 ~ PAUSE  Suspend processing of a batch file and display a message
  PERMS  Show permissions for a user
  PERFMON Performance Monitor
  PING   Test a network connection
 ~ POPD   Restore the previous value of the current directory saved by PUSHD
  PORTQRY Display the status of ports and services
  PRINT  Print a text file
  PRNCNFG Display, configure or rename a printer
  PRNMNGR Add, delete, list printers set the default printer
 ~ PROMPT  Change the command prompt
  PsExec   Execute process remotely
  PsFile   Show files opened remotely
  PsGetSid  Display the SID of a computer or a user
  PsInfo   List information about a system
  PsKill   Kill processes by name or process ID
  PsList   List detailed information about processes
  PsLoggedOn Who's logged on (locally or via resource sharing)
  PsLogList Event log records
  PsPasswd  Change account password
  PsService View and control services
  PsShutdown Shutdown or reboot a computer
  PsSuspend Suspend processes
 ~ PUSHD  Save and then change the current directory
q
  QGREP  Search file(s) for lines that match a given pattern.
r
  RASDIAL Manage RAS connections
  RASPHONE Manage RAS connections
  RECOVER Recover a damaged file from a defective disk.
  REG   Registry: Read, Set, Export, Delete keys and values
  REGEDIT Import or export registry settings
  REGSVR32 Register or unregister a DLL
  REGINI  Change Registry Permissions
 ~ REM   Record comments (remarks) in a batch file
 ~ REN   Rename a file or files.
  REPLACE Replace or update one file with another
 ~ RD    Delete folder(s)
  RMTSHARE Share a folder or a printer
  ROBOCOPY Robust File and Folder Copy
  ROUTE  Manipulate network routing tables
  RUNAS  Execute a program under a different user account
  RUNDLL32 Run a DLL command (add/remove print connections)
s
  SC    Service Control
  SCHTASKS Create or Edit Scheduled Tasks 
  SCLIST  Display NT Services
 ~ SET   Display, set, or remove environment variables
 ~ SETLOCAL Control the visibility of environment variables
  SETX   Set environment variables permanently 
  SHARE  List or edit a file share or print share
 ~ SHIFT  Shift the position of replaceable parameters in a batch file
  SHORTCUT Create a windows shortcut (.LNK file)
  SHOWGRPS List the NT Workgroups a user has joined
  SHOWMBRS List the Users who are members of a Workgroup
  SHUTDOWN Shutdown the computer
  SLEEP  Wait for x seconds
  SOON   Schedule a command to run in the near future
  SORT   Sort input
 ~ START  Start a program or command in a separate window.
  SU    Switch User
  SUBINACL Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain
  SUBST  Associate a path with a drive letter
  SYSTEMINFO List system configuration
t
  TASKLIST List running applications and services
  TASKKILL Remove a running process from memory
 ~ TIME   Display or set the system time
  TIMEOUT Delay processing of a batch file
 ~ TITLE  Set the window title for a CMD.EXE session
  TLIST  Task list with full path
  TOUCH  Change file timestamps  
  TRACERT Trace route to a remote host
  TREE   Graphical display of folder structure
 ~ TYPE   Display the contents of a text file
u
  USRSTAT List domain usernames and last login
v
 ~ VER   Display version information
 ~ VERIFY  Verify that files have been saved
 ~ VOL   Display a disk label
w
  WHERE  Locate and display files in a directory tree
  WHOAMI  Output the current UserName and domain
  WINDIFF Compare the contents of two files or sets of files
  WINMSD  Windows system diagnostics
  WINMSDP Windows system diagnostics II
  WMIC   WMI Commands
x
  XCACLS  Change file permissions
  XCOPY  Copy files and folders
 ~ ::    Comment / Remark

Commands marked ~ are Internal commands only available within the CMD shell, all other commands may be used under PowerShell.
Many internal commands such as COPY and DEL are available under Powershell as cmdlets but with different syntax / options.