Защо не е нужно да се ходи на училище

Зантее ли, че кгоато чтеете нисапаното,
вжано е првътаа и поледсанта бквуа от
дмаута да бдаът на мсятото си. 
Мжетое да рзбъракате мстеата на 
оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще 
прдъолажва да се чтее с лкоета. 
Твоа ещ пкаоже, че вскичтоо твоа вемре
котео сте попрлеили в уилчище е нпразано, 
доасттънчо е блио да ви начуат да слгатае на 
мстяото им бутквие от наалчото и каря на 
вяска дмуа кяото пиеште. Приичнтаа е в нчиана 
по котйо виашят мъозк оработбва ирнфоцмаията. 
Ткаа уяспвате да преочттее нааписното джае 
кгаото нтио енда дмуа не е изиспана пвраинло